สินค้าภายในร้าน
สินค้าภายในร้าน
 ขายแล้ว : 3500 บาท
ขัน(สะหลุง) เงินผสม งานเก่า ต้อง(ดุน)ลายสัปปะรด สิบสองราศีสวยมากขนาดผ่าศูนย์กลาง10นิ้ว นำ้หนัก 468 กรัม (สะหลุงสี่ฮ้อย) ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 2200 บาท
ขัน(สะหลุง)เงินผสม งานเก่า ต้อง(ดุน)ลาย 12 ราศี ขนาดผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว นำ้หนัก 350 กรัม ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 2200 บาท
ขัน(สะหลุง)เงินผสม งานเก่า ต้อง(ดุน)ลายดอก ขนาดผ่าศูนย์กลาง 9นิ้ว ขนาดนำ้หนักทางเหนือเรียกสะหลุงสามฮ้อย หนัก 350 กรัม ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 2400 บาท
ขัน(สะหลุง)เงินผสม. งานเก่า ต้อง(ดุน)ลายสัปปะรดสิบสองราศีสวยมากขนาดผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้วขนาดนำ้หนักทางเหนือเรียก สะหลุงสามฮ้อย หนัก 330 กรัม
 ขายแล้ว : 1400 บาท
ขันทองเหลืองเก่า ตีขื้นรูปชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ มีตอกลายรอบขอบขัน เก่าๆ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 12นิ้วส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 โชว์สินค้า
หม้อนำ้แกงใส่ถ่าน(หยวงโล้) ทองเหลือง งานเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้ ขอโชว์ก่อนนะครับ
 มาใหม่ : คู่ 3500 บาท
ขัน (สะหลุง)ทองเหลือง งานตีขื้นรูปไม่มีรอยเชื่อมขนาดผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้วดุน(ต้อง)ลายสวยๆ เก่าเก็บ พัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : คู่ 2900 บาท
ขัน (สะหลุง) ทองเหลืองขนาดผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว. งานตีขื้นรูปไม่มีรอยเชื่อม งานเก่าดุน(ต้อง)ลายสวยๆเก่าเก็บ พัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 3200 บาท
ชุดนำ้ชากาโบราณ. บนถาดสี่เหลี่ยมตัดมุม ขนาด 12 คูณ 8 นิ้ว กาสูง 9.5 นิ้วพร้อมถ้วยชาขนาด 6 ฃม 4 ใบ ชุดทองเหลืองเก่าเก็บไม่ได้ใช้ ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 800 บาท
ชุดหยาดน้ำทองเหลืองหนาๆ เก่าเก็บของตกค้างส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 2900 บาท
ชุดนำ้ชากาโบราณ. บนถาดทรงแปดโค้ง. ผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ปั้มเทพนม. กาสูง 9.5 นิ้วพร้อมถ้วยชาขนาด 6 ฃม 4 ใบ ชุดทองเหลืองเก่าเก็บไม่ได้ใช้ ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 5000 บาท
นาฬิกาโบาณญี่ปุ่นหัวม้า สภาพดี เช็คเครื่องเรียบร้อย ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 5000 บาท
นาฬิกาโบราณญี่ปุ่นหัวม้า สภาพดี เช็คเครื่องเรียบร้อยส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 1300 บาท
พานกลีบมะเฟือง ทองเหลือง ขนาดผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว สภาพสมบูรณ์ ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 1500 บาท
ตะเกียงทองเหลืองเก่า เก็บลืม สมบูรณ์ ความสูง 12 นิ้ว ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : คู่ 1200 บาท
ถาดทองเหลืองเก่าๆ หนาๆ มีตอกลายรูปนกยูง ขนาดผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว ขาฉลุมีฃ่อมหนึ่งข้าง มีสองใบ ( เป็นคู่ ) ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : ขายคู่ 3600 บาท
ถาดทองเหลืองขนาดผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว ตรงกลางปั้มเทพนม ขาฉลุ มีสองใบขายเป็นคู่ครับ ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 2000 บาท
ถาดทองเหลืองขนาดผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว ตรงกลางปั้มเทพนม สภาพใหม่เก่าเก็บ ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 1500 บาท
ถาดทองเหลือง ขนาดผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว ตรงกลางรูปดอก สภาพใหม่ไม่ผ่านการใช้ ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 โชว์สินค้า
ชุดก๊วยเตี๋ยวแคระ ทองเหลือง
 โชว์สินค้า
ชุดกระเพาะปลาทองเหลือง
 โชว์สินค้า
ปิ่นโต ทองเหลือง
 มาใหม่ : ชุด 4800 บาท
ชุดเชี่ยนหมากทองเหลือง ขนาดผ่าศูนย์กลาง 11.5 นิ้ว สภาพสวยมากๆ ตั้งในตู้เก่าเก็บ ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 1500 บาท
ถาดทองเหลืองขนาดผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว ทรงกลมแปดโค้ง ฉลุลายรอบตรงกลางปั่มเทพนม สภาพใหม่เก่าเก็บ ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 1200 บาท
ถาดทองเหลือง ขนาดผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว ทรงกลมแปดโค้ง ฉลุลายรอบ ตรงกลางปั้มเทพนม สภาพใหม่เก่าเก็บ ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 1000 บาท
ถาดทองเหลือง ขนาดผ่าศูนย์กลาง 12.5 นิ้ว ทรงกลม แปดโค้ ง ฉลุลายรอบ ตรงกลางปั้มเทพนม ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี สภาพใหม่เก่าเก็บ
 ขายแล้ว : 1800 บาท
เตารีดทองเหลือง หัวไก่ ใส่ถ่าน ด้ามจับไม้ ขนาดยาว 5 นิ้วกว้าง 6 ฃม หนาๆเก่าเก็บ ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : คู่ละ1800 บาท
เชิงเทียนทองเหลืองแบบ 5 ช่อ สูง 13.5 นิ้ว สภาพใหม่ เก่าเก็บ ส่งทางพัสดุทั่วประเทศฟรี
 มาใหม่ : 800 บาท
ถาดทรงกลมแปดโค้ง ขนาดผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ฉลุลายรอบ ตรงกลางรูปเทพนม สภาพเก่าเก็บไม่ได้ใช้
 มาใหม่ : 1200 บาท
ถาดสี่เหลี่ยมตัดมุม ขนาด 12 คูณ 8 นิ้ว ขอบฉลุ เนื้อหนา เก่าเก็บจนลืม สภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้ ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 2800 บาท
ถาดสี่เหลี่ยมตัดมุม มีลายตามภาพ ขนาด 8 คูณ 12 นิ้ว พร้อม ถ้วยนกาใส่นำ้ชา ขนาดสูง 3 นิ้ว ผ่าศูนย์กลาง 3.5 นิ้วมีถ้วยชาสี่ใบขนาดกว้าง 6ฃม สภาพสมบูรณ์ เก็บลืม ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 1800 บาท
ชุดเชี่ยนหมาก ขนาด 4 คูณ 8 นิ้ว แปดชิ้น เนื้อหนาๆ เก่าเก็บจน ลืม ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
 มาใหม่ : 1500 บาท
กังสดาร งานเก่า ขนาดกว้าง 6 สูง 4 นิ้ว ส่งพัสดุทั่วไทยฟรี
Page : [1]


Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON