User Pass

 
#16493 นกคุ้มกะลาแกะเก่า
 View : 185
Topic Name March 24, 2023, 1:34 pm
#16493 นกคุ้มกะลาแกะเก่า
« March 24, 2023, 1:34 pm »

#16493 นกคุ้มกะลาแกะเก่า สามารถถอดช่วงคอออกมาได่ตามรูป พร้อมฐานวาง ขนาดยาวปากถึงหาง 5.5 นิ้ว งานเกะเก่าสวย หายาก
ราคา 3900 บาท

 

 มาใหม่ : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  [email protected]
 วันที่ลงสินค้า  24/03/2566
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON